Αρχική σελίδα

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο αναζήτησης έργων των συλλογών της Πινακοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Η ψηφιακή συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 8.000 έργα κάθε τύπου, από το 1856 έως το 2006. Το επίπεδο τεκμηρίωσής των έργων ποικίλλει ανάλογα με τις πληροφορίες, που συνοδεύουν τα έργα και τη χρονολογική περίοδο στην οποία εντάσσονται. Συγκεκριμένα, για τα έργα της χρονικής περιόδου από το 1856 έως το 1986, η περιγραφή έχει γίνει με βάση τις ενεπίγραφες σημάνσεις των έργων, όπου υπήρχαν, και τα στοιχεία προγενέστερης τεκμηρίωσης. Για την καταχώριση των ονομάτων των δημιουργών επιλέχθηκε, ως καθιερωμένος τύπος, η μορφή δημοσίευσής τους στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών των εκδόσεων «Μέλισσα». Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις έργων, για τα οποία δεν προκύπτει τίτλος από τον έλεγχο των αρχείων, υιοθετήθηκε ο συμβατικός όρος «άτιτλο», ώστε να αποφευχθεί σύγχυση με τον όρο «χωρίς τίτλο», που σε πολλές περιπτώσεις δίδεται ως τίτλος από το δημιουργό. Επειδή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τήρηση των αρχείων ήταν αποσπασματική και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την πρωτογενή έρευνα παρουσίαζαν αποκλίσεις, κρίθηκε ότι οι ελλείψεις στην τεκμηρίωση των έργων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μελλοντικά με τη διεξαγωγή συγκριτικής έρευνας και μελέτης του αρχειακού υλικού. Τα βιογραφικά στοιχεία των αποφοίτων πριν το 1986 προέρχονται από το μητρώο και τους καταλόγους αποτελεσμάτων διαγωνισμών της Σχολής, ενώ των αποφοίτων από το 1987 έως το 2006, από τους έντυπους καταλόγους των αποφοίτων της Α.Σ.Κ.Τ.
Σε κάθε περίπτωση, ο εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων με νέα έργα και η επιστημονική και φωτογραφική τεκμηρίωση της συλλογής είναι μια διαδικασία σε διαρκή εξέλιξη.

-Παρακαλούμε τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου αν παρατηρούν, με σιγουριά, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία στην περιγραφή των έργων, να μας αποστέλλουν τις παρατηρήσεις τους και τις διορθώσεις τους στο e-mail: nzahioti@asfa.gr ή στο Fax 210 4834351.

Η διαχείριση και τεκμηρίωση των έργων της συλλογής βασίζεται στο σύστημα ADLIB Museum + Archive.